startpijl stukje pa en ma
Onze vader en moeder
Ma: geboren te Muiden op zaterdag 25 april 1914
    overleden te Almere op zondag 17 juli 1994

Pa: geboren te Den Haag op donderdag 1 april 1915
    overleden te Almere op maandag 5 juni 2000
Deze bladzijde bevat wat informatie over onze ouders. Ter vereenvoudiging van het vinden van de hoofdstukken hieronder een inhoudsopgave waarbij elke regel een link is die je na aanklikken direct bij dat hoofdstuk brengt.
De prijzen'kast'
De veertigjarige bruiloft
Frans Klaus ontvangt 'de Kei'
Frans Klaus 65 jaar lid van Actif
Het graf van Frans Klaus Sr.
De muziek gepeeld tijdens de uitvaartdiensten
De rouwkaarten van ma en van pa
Diverse bestanden (boekjes, kwartetspel, et cetera

In de loop van de jaren verzamelden pa en ma hier en daar wat prijsjes; bekers en medailles. Een echte prijzenkast was er niet, het spul stond en lag her en der op en in kasten.

Op de achterste rij v.l.n.r.:
Cryptogramkampioen van Nederland, de wisselbeker van het Kolibri tafeltennistoernooi (dat in de kantine van de fabriek gespeeld werd), de wisselzuil van de puzzelrit van Actif (de voetbalclub).

Op de rij daarvoor v.l.n.r.:
Puzzelrit koninginnedag 1972, een duo voor 1e prijs in 1961 van Groen Wit uit Hilversum waar ze hun clubbridgecarrière begonnen, 1e prijs Bussumse Bridge Vrienden 1981 (waar pa ook even lid was).

Op de tweede rij v.l.n.r.:
Naamschild van pa van het Kruikentoernooi in Tilburg (Chef Rekenkamer), twee medailles voor de 2e prijs van de danswedstrijd in 'Capri' in Valkenburg op 11 juli 1946 (tijdens de huwelijksreis; 2e want men wilde de 1e in Limburg houden!, zo is het in ieder geval door pa aan ons verteld), twee medailles van het Baveno-toernooi in 1975 van de Bussumse Bridge Club.

Op de voorste rij v.l.n.r.:
Een naambordje dat niet van ma kan zijn want die had officieel, tot haar zeer grote ongenoegen, geen recht op die 't' aan het einde (foutje bij de aangifte op het gemeentehuis!), een speldje van een danswedstrijd.

Van de medailles en bordjes ook aparte plaatjes waarop de teksten nog enigszins leesbaar zijn.

Pa en ma zijn getrouwd op dinsdag 9 juli 1946.
De huwelijksreis voerde naar Valkenburg (zie ook bij de prijzen'kast').

Het gevolg van zo'n huwelijk is, afgezien van de zeven kinderen, ook een viering in 1986 omdat het dan veertig jaar geleden is dat die band gesloten werd. De viering werd gehouden in het zaaltje van de Verlosserkerk
(H.A. Lorentzweg hoek Ceintuurbaan in Bussum).
Tijdens dit feest werd er een speciaal voor de gelegenheid geschreven lied ten gehore gebracht. Als koor traden op de zeven kinderen Klaus met hun partners. Als melodie was gekozen het, zeker voor de kinderen Klaus, gemakkelijk in het gehoor liggende 'Me wiegie was een stijfselkissie".
Het origineel, gezongen door Zwarte Riek , is thuis zo vaak gedraaid dat je bijna de achterkant er doorheen hoorde.

Bij de aangeboden cadeau's ook wijn met een eigen etiket van de hand van Vincent. Uiteraard een zoete wijn, want het was wél de bedoeling dat hij gedronken werd.
Er was ook een groot boek vervaardigd, zie ook de laatste regel van het lied, waaraan allen bijdragen hebben geleverd.
Naast dit boek werd er ook een kwartetspel gemaakt met per kwartet een onderwerp. Zo is er een kwartet met auto's en een kwartet met de vier dochters. En nog veel meer. Dit spul is te bekijken in een slideshow waarbij telkens de vier kaarten van een kwartet zijn samengebracht op één bladzijde.


Naast de hoeveelheid tijd die in de fabriek ging zitten had onze vader ook tijd voor verenigingswerk.
Hij is jaren penningmeester geweest van de, nu opgeheven, Hilversumse voetbalclub Actif.
Tegelijk was hij ook wedstrijdsecretaris van B.S.G. (het Bussums Schaak Genootschap) en arbiter/wedstrijdleider van G.B.C. (de Gooische Bridge Club).
Ook was hij vaak op bridgetoernooien te vinden, vrijwel altijd als arbiter of lid van de rekenkamer (dat werd minder toen de computer zijn intrede deed).
Bovendien volgde hij in 1986 zijn zoon Frans Jr. (die dat dertien jaar geweest was) op als districtscompetitieleider van bridgedistrict Gooi en Ommeland.
In 1994 ontving hij 'de Kei', zie het krantenartikel.

Pa is het grootste deel van zijn leven lid geweest van de voetbalvereniging SV Actif (vroeger RKSV Actif, later tevens tennisvereniging. Hij heeft daar ook meerdere functies vervuld, waaronder penningmeester, lid totocommissie, lid elftalcommissie et cetera).
In 1999 werd het heuglijke feit gevierd dat zijn lidmaatschap de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. Van die gelegenheid is een kleine fotocollage gemaakt.
Linksboven krijgt hij een koker met tennisballen overhandigd door Piet de Bruyn, een tennispartner en soms ook bridgepartner (dat laatste was Piet ook van frans jr. en Erna).
Rechtsboven spreekt pa zijn dankwoord met naast hem Ton Duurland, de voorzitter.
Links onderaan de twee ingelijste tegeltjes die hij als herinnering ontving. In de onderste hoeken het logootje van de omnivereniging, op tweederde van de hoogte de logootjes van de voetbalvereniging RKSV Actif. Tussen die twee het logo van het clubblad, de Schakel.

Dit is het graf van onze vader
in Almere-Stad, kruidenwijk.

Het ontwerp van het graf symboliseert
Pa's tuin in de Clementistraat in
Almere Stad, Muziekwijk,
waar hij de
laatste paar jaar gewoond heeft
en waar hij zich erg gelukkig
heeft gevoeld.
Ook Ma heeft daar nog even gewoond.

Het hekje is afgeleid van
het tuinhek in de Clementistraat.
De twee jagers-motieven van
het oorspronkelijke hek zijn hier
vervangen door de
logo's van Kolibri-puzzels (R) en
het eigen logo van onze moeder (L).
De  van Fietje Heukensfeldt,
door haar zelf getekend in haar jeugd
en in diverse persoonlijke bezittingen
verwerkt, meestal als borduurwerk.

Er is ook een (natuurgetrouwe) kolibrie verwerkt in de grafsteen.

         foto: 14 mei 2006  

         Het hek 

Van de muziek die tijdens de twee uitvaartdiensten gespeeld werd is naderhand een cd gemaakt die natuurlijk voorzien werd van een keurige inlay. De eerste afbeelding toont de voorkant.
Daaronder komen de links naar YouTube waar de muziek te horen is van de dienst voor onze moeder.
Dan volgt een afbeelding van de achterzijde van de inlay met de titels van de nummers en de namen van de uitvoerenden. Tevens extra informatie over de gang van zaken, zoals namen van sprekers.
Onder deze afbeelding links naar de muziek van de dienst voor onze vader.
Helaas is het met YouTube zo dat je soms enkele tellen reclame vooraf krijgt en/of een klein venstertje met tussendoor reclame (met een kruisje om het weg te drukken). Ook is in twee gevallen de juiste uitvoerende niet gevonden; dan is een redelijk alternatief genomen.
                     
6. Aufforderung Zum Tanz
    (Carl Maria von Weber)
Günther Krieger (piano)
    (de link is naar William Wellborn)
7. Panis Angelicus  (César Franck) Mastreechter Staar
8. Chanson d'Amour Kamahl
9. Yesterday Beatles
10. Gnossiennes nrs 1 t/m 6  (Erik Satie) Reinbert de Leeuw
       
Klik op titel, er opent een nieuw tabblad met YouTube.
Niet vergeten te sluiten na einde, anders komt er een ander filmpje!
                     
1. Serenade  (Tosselli) Maastrichts Salon Orkest o.l.v. André Rieu
2. Meditation uit "Thais" (Jules Massenet) Tom Jenkins & Palm Court Orchestra
    (de link is naar Angelo Vullo)
3. Panis Angelicus  (César Franck) Richard Crooks
4. Chante Encore Dans La Nuit Rina Ketty + mystery voice
5. Give Me Your Hand Vera Lynn
Klik op titel, er opent een nieuw tabblad met YouTube.
Niet vergeten te sluiten na einde, anders komt er een ander filmpje!

De boven getoonde inlay (voorkant en achterkant) had uiteraard ook een binnenkant.
Die is onderstaand te bewonderen.

De rouwkaart van ma.

De rouwkaart van pa.

Ter gelegenheid van het veertigjarig huwelijk van onze ouders is er een kwartetspel vervaardigd. Met kwartetten als auto's, belangrijke plaatsen, dochters, zonen, et cetera.
Voor het bekijken van de kwartetten ga je naar het hoofdstuk over het feest.
Het is wél mogelijk hier een pdf op te halen. Er zijn twee versies, één met telkens één kwartet op een bladzijde, en één met telkens één kaart per bladzijde.

Ter gelegenheid van de uitvaartdienst van ma is er ook een klein boekje vervaardigd.

Dat boekje is beschikbaar in de vorm van een pdf als je op deze link klikt.

(Pdf's openen in een nieuw tabblad óf worden op de harde schijf opgeslagen, probeer in dat geval dan [Ctrl]+[J])