startpijl stukje Victor Klik op stukje voor
Victors startpagina
Victor
Geboren te Bussum op donderdag 29 april 1954
Overleden te Amsterdam op maandag 4 november 2013

Dit is de voorpagina van de persoonlijke pagina's van en over Victor.

Iets over de volgende bladzijden
De eerste bladzijde over Victor heeft aan de linkerzijde een afbeelding van de dijk bij Almere. Op die ondergrond zaten in de oude website afbeeldingen van diverse zaken die als knoppen fungeerden voor verschillende functies. Daar werd Adobe Flash voor gebruikt, dat is nu ter ziele.
Op dezelfde achtergrond staan al weer wat afbeeldingen die ook weer fungeren als aan te klikken knoppen naar de betreffende bladzijden of functies. Alleen die afbeeldingen zijn opgenomen waarvan de functie in deze site al werkt.
In de loop van de komende weken zal het aantal knoppen worden uitgebreid.
Om een indruk te geven van hoe het er destijds uitzag is een schermafdruk van het oorspronkelijke linker deel van de bladzijde iets lager in die kolom opgenomen.

Iets over het ontstaan van deze website
Victor is in 2003 begonnen met de bouw van een website, vooral om zichzelf te leren hoe e.e.a. in zijn werk ging, zie hiervoor ook de volgende pagina.
In 2007 resulteerde dat in de website "Klausenzo" met een aantal pagina's over de fabriek van houten legpuzzels van onze vader. Dat was Klaus Speelgoedindustrie C.V., later N.V. en nog later B.V. De gemaakte merken waren K-Puzzle, Holland Puzzle en ten slotte Kolibri. Zie daarvoor de pagina's Kolibri.

Iets over Victor zelf
kaart Victor Victor werd begin 2012 met een darminfarct in het ziekenhuis opgenomen en had volgens de doctoren weinig kans er het levend af te brengen. Gelukkig was hij eigenwijs en na nog verschillende perioden op de intensive care kon hij, met stoma, het ziekenhuis verlaten.
Het ging steeds beter en op 16 januari 2013 kwam de eerste hersteloperatie om de paar resterende delen van zijn darmkanaal weer tot een (veel korter) geheel samen te voegen. Op 15 februari kwam hij weer thuis met een eendelig darmkanaal.
Later in het jaar kreeg hij problemen met slikken door vernauwingen in de slokdarm. Er werden ingrepen gedaan om deze wat ruimer te maken. Helaas bleek er slokdarmkanker bij te zijn gekomen. Vrijwel zeker veroorzaakt doordat hij meer dan tien jaar last heeft gehad van opkomend maagzuur, een veel voorkomende oorzaak hiervoor. Dat werd hem fataal. Een herstel van de slokdarm met een ander deel van het darmkanaal was door de ontbrekende lengte onmogelijk en fysiek was een chemo niet verantwoord. Er was overigens geen enkel verband met zijn eerdere darmproblemen, díe hersteloperatie was goed geslaagd.
Op 21 oktober stond volkomen onverwacht zijn goede vriend Wim van Eijk, die toevallig uit de Verenigde Staten, waar hij woont, in Nederland was aan zijn bed. Wim en Victor waren vrienden van school en van militaire dienst. Met zijn tweeën waren ze ook in 1973 verantwoordelijk voor de (zeer beperkte, enkele exemplaren) uitgave "Boeken der Ware Onzin" (de scans van alle negentig bladzijden plus voor- en achterkant en rug zijn hier te vinden). Victor was erg blij met dit bezoekje.
Op 1 november 2013 trouwde hij nog, liggend in een ziekbed in het ziekenhuis, met zijn jeugdvriendin Ingrid, die hij een paar jaar eerder weer ontmoet had.
In de vroege ochtend van 4 november (rond vier uur) overleed Victor in het bijzijn van zijn vrouw en zijn oudste zus.
Op 11 november is hij gecremeerd.
Rechts van deze tekst de kaart met het bericht van Victors overlijden, verder naar onderen eerst een paar foto's van de bruiloft en dan de inlay van de door Vincent gemaakte cd met de muziek van de uitvaartdienst (met daarbij een verantwoording van de gemaakte keuzes), daaronder de bedankkaart die aan de belangstellenden is toegestuurd.


De foto's van de bruiloft van Ingrid en Victor

getuigen boeket hamerslag het bewijs ringen Victor tekent Ingrid tekent Ingrid en Victor trouwden op vrijdag 1 november 2013 even na zes uur in de middag. De planning was eerst om het enkele dagen later te doen maar dat werd op het laatste moment afgeraden door de medische staf. Terecht, zoals later bleek; minder dan zestig uur later was Victor overleden.
De familie verzamelde in een aan de ziekenkamer grenzende ruimte tot kort voor het moment van de bruiloft. Uiteraard was het een sobere huwelijksvoltrekking waarbij wat meer dan de bij een huwelijk gebruikelijke tranen vloeiden.
Snel na afloop verlieten de genodigden de ziekenkamer en gingen naar het restaurant om na te praten met een kopje koffie of iets anders.

De muziek bij Victors uitvaart

inlay cd Victor Korte verantwoording van de muziekkeuze met in elk deel een link naar YouTube voor de muziek.
 1. een van Victors grootste muzikale liefdes was Queen. Dit nummer speelde hij vaak.
  The words of love ”: ook symbool voor Victors zoeken en vinden van zijn nieuwe, oude liefde na het overlijden van Wilma.
 2. De muziek van Steve Harley was een andere grote liefde van Victor.
  Make me smile ” staat vooral voor zijn verlangen om humor te delen.
  “Come up and see me” staat symbool voor onze bezoekuren in het ziekenhuis.
 3. John Watts, zanger van Fischer Z, was eveneens een must. Een regel uit de tekst is zeer toepasselijk: “ The greatest gift I could give is love ”.
 4. Dustin.de.Windt was een alias van Victor om Wilma te helpen afleiding te vinden op Facebook met het spelen van Farmville. Dus was ook de keuze voor het nummer “ Dust in the wind ” van Kansas een snel uitgemaakte zaak. En toen vervolgens Ingrids dochter Lisa zich liet ontvallen dat ze het graag wilde zingen voor deze gelegenheid waren de meesten van ons er al snel van overtuigd dat het ook prachtig symbool zou staan voor het feit dat Victor het gezin van Ingrid ook als zijn eigen gezin zag. Het had nogal wat voeten in de aarde om het uiteindelijk in Lisa's versie opgenomen te krijgen, maar het uiteindelijke resultaat was het achteraf meer dan waard. Een zeer bijzondere persoonlijke noot. En Victor zou ook maar wat trots zijn dat Lisa het niet alleen zong, maar vervolgens ook dat het haar muzikale talenten weer een extra 'push' gaf.
  (Het origineel is ook beschikbaar)
 5. Always look on the bright side of life ” staat symbool voor Victors humor, en zijn grote liefde voor de humor van Monty Pythons Flying Circus.
  Maar het staat ook nadrukkelijk symbool voor Victors enorm positieve instelling en zijn vermogen om altijd te focussen op de positieve kanten. Zelfs in het ziekenhuis wist hij vaak vaak onder de meest onmogelijke omstandigheden vaak nog ergens een kwinkslag vandaan te toveren en een lach te toveren op het gezicht van een verpleegster, of een bezoeker.
 6. Into the West ” is de muziek die in de film, gebaseerd op J.R.R. Tolkiens woorden, symbolisch beschrijft hoe Frodo afreist met Gandalf, Bilbo en de laatste elfen naar de “undying lands”, hetgeen dan ook weer een literaire weergave is voor de reis naar de dood, “and beyond”, oftewel “en daar voorbij”. Die keuze is niet toevallig. Het is het allereerst gekozen nummer waar we het direct over eens waren bij beluistering. Annie Lennox was lid van een favoriet duo van Victor: the Eurythmics, en ze was solo minstens even favoriet.

De crematie


De bedankkaart

bedankkaart Victor